Архитектурно проектиране


АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ:

ЗАГ студио предлага цялостно изготвяне на инвестиционни проекти на сгради по всички части:

 • част АРХИТЕКТУРА
 • част КОНСТРУКЦИИ
 • част ГЕОДЕЗИЯ
 • част ЕЛЕКТРО
 • част ВиК
 • част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ( не се налага при застроена площ до 200м² и до два етажа (в т.ч. подземните етажи)
 • част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 • част ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕ  ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

При необходимост, изготвяме следните проекти по части:

 


При желание от възложителя, изготвяме и проекти по части:

 • част ПБЗ – план за безопасност и здраве (Този проект вече не е част от инвестиционния проект, той е задължение на инвеститора)
 • част ПУСО – план за управление на строителните отпадъци (Този проект вече не е част от инвестиционния проект, но е задължителна част и отговорен за изготвянето и изпълнението на този план е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ)
 • доклад за съответстие на проектите – ОСИП (Оценка на съответствието на инвестиционните проекти ).
 • част ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

 


Допълнителни услуги:

 • КОНСУЛТАЦИИ
 • АВТОРСКИ НАДЗОР