АРХИТЕКТУРА

Еднофамилна жилищна сграда с РПЗ 300m2
Еднофамилна жилищна сграда с РПЗ 300m2
Еднофамилна жилищна сграда – Лесново
Къща – Волуяк
Къща в с. Кадиево (Пловдив)
Къща в с. Кадиево (Пловдив)
Хотел в Офенбах, Германия
Хотел в Офенбах, Германия
Къща в с. Железница (София)
Къща в с. Железница (София)
Жилищни сгради - Визуализации
Жилищни сгради – Визуализации