Частен офис, Стройнадзор Събев § Ко, гр. Кърджали – 2016