частен апартамент, основна спалня, гр. София – 2015