Частен апартамент, кухня-остров, гр. Кърджали – 2017