ZAG studio е приемственик в идеите и опита на три поколения архитекти и инженери. Водейки се от съвременните тенденции за устройство на местообитанието и съчетавайки ги с богатия наследен опит, ние създаваме за Вас уют и комфорт.


Екипът ни се състои от професионалисти  от всички области в проектирането – архитектура, строителни конструкции, ВиК, ОиВ, електро, ландшафтна архитектура, пътно строителство, геодезия.


Работейки заедно, ние Ви осигуряваме адекватни и практични решения.  Интериорните проекти са не само красиви за представянето им пред клиента – те са внимателно обмислени и реално изпълними.

 Работата ни е насочена в следните направления: