ZAG-studio е приемственик в идеите и опита на три поколения архитекти и инженери. Водейки се от съвременните тенденции за устройство на местообитанието и съчетавайки ги с богатия наследен опит,  създаваме за Вас уют и комфорт.

Екипът ни се състои от професионалисти от всички области в проектирането (архитектура, строителни конструкции, ВиК, ОиВ, електро, ландшафтна архитектура, пътно строителство, геодезия) и мебелното производство. Чрез съвместната ни работа, ние Ви осигуряваме адекватни и практични решения. 

Нашите архитектурни и интериорни проекти са не само красиви за представянето им пред клиента – те са внимателно обмислени и реално изпълними.

 

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

 

АРХИТЕКТУРА

Еднофамилна жилищна сграда с РПЗ 300m2
Еднофамилна жилищна сграда с РПЗ 300m2

Еднофамилна жилищна сграда – Лесново

Къща – Волуяк

Къща в с. Кадиево (Пловдив)
Къща в с. Кадиево (Пловдив)

Хотел в Офенбах, Германия
Хотел в Офенбах, Германия

Къща в с. Железница (София)
Къща в с. Железница (София)

Жилищни сгради - Визуализации
Жилищни сгради – Визуализации